ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 9 ημέρες

Η Νέα Υόρκη είναι κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι στις ΗΠΑ.
Είναι πραγματικά ένα ταξίδι ζωής στο κέντρο του κόσμου!Από τις αστραφτερές βιτρίνες της 5ης Λεωφόρου μέχρι τις φιγούρες στα παγοδρόμια και τα δρώμενα στις γειτονιές της,η γιορτινή εκδοχή της θα σας μαγέψει!
Αναχωρήσεις: 23/05, 15/06, 29/06, 19/07, 26/07, 01/08, 02/08, 03/08,09/08, 16/08,23/08, 30/08,14/09, 28/09,11/10,25/10


Πρόγραμμα εκδρομής

1ημέρα:Αθήνα-ΝέαΥόρκη (καιαπόΘεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για ΝέαΥόρκη. Καλωσορίσατε στο «Μεγάλο Μήλο»! Η πρώτηγνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τη διαδρομήαπότοαεροδρόμιοπροςτοΜανχάταν.ΗΝέαΥόρκηαποτελείται από πέντε δήμους: Μανχάταν, StatenIsland,Queens,BrooklynκαιBronx.Τανησιάσυνδέονταιμε γέφυρες, σήραγγες και πορθμεία. Κάποια από αυτάθα τα διασχίσουμε για να φθάσουμε στον προορισμόμας – την πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης είναι κι έναμοναδικόδείγμααρχιτεκτονικής.

Οιπερισσότερεςλεωφόροιαριθμούνταιαπόταανατολικάπροςταδυτικά(άραη1ηΛεωφόροςβρίσκεταιανατολικάτης2ηςκοκ.).Ηαρίθμησητωνκτιρίωνστιςλεωφόρουςξεκινάειαπότονότιοάκροτηςλεωφόρουκαιαυξάνεταιπροςταβόρεια,ενώηαρίθμησητωνοδώνξεκινάειαπότην5ηΛεωφόρο(FifthAvenue)καιαυξάνεταιτόσοπροςταανατολικά,όσοκαιπροςταδυτικά.Τογεγονόςαυτόσημαίνειότιμπορείςπολύεύκολαναβρειςτονδρόμοσου.Οιδρόμοιείναιαριθμημένοι-εκτόςαπότοκέντροτουΜανχάταν-καιηαρίθμησηαυξάνεικαθώςπηγαίνειςβόρεια.

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεταιστην «καρδιά» του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν(ανάλογα με την ώρα) μπορούν να βγουν για ένανπρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι απότονξεναγόμας.

2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση: Βόρειο ΜανχάτανΑρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από τονΟργανισμόΗνωμένωνΕθνών(ΟΗΕ).Βασικοίσκοποί του Οργανισμού αυτού είναι η διατήρησητης διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, η ανάπτυξη,η συνεργασία μεταξύ των Εθνών για την επίλυσηδιεθνώνκρίσεωνκαιηπροώθησητηςπροστασίαςτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την μεγάλη αυλήτουκτιρίουστολίζουνεκθέματα-δωρεέςαπόδιάφορεςχώρες.

ΑκολουθείηκυκλικήπλατείαμετοάγαλματουΧριστόφορουΚολόμβουκαιτοΛίνκολνΣέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουνκαλλιτεχνικούςοργανισμούς,όπωςτηΦιλαρμονικήτηςΝέαςΥόρκης,τηΜητροπολιτικήΌπερακαιτοφημισμένοΣχολείοΤεχνώνJulliard,όπουέχουνεμφανιστείαμέτρητοικαλλιτέχνεςπαγκοσμίου φήμης, μεταξύ των οποίων και ηΕλληνίδαΜαρίαΚάλλας.Ακριβώςδίπλαβρίσκεταιη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham,όπου έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα ονόματα τηςσύγχρονηςιστορίας.

ΣυνεχίζουμεπροςτοCentralPark,τονσημαντικότεροπνεύμοναπρασίνουτηςαμερικανικής μεγαλούπολης, που θα σας δώσειτην ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικόπαράδεισομετεχνητέςλίμνες,περιποιημένουςχώρουςπικνικ,παιδικέςχαρές,γήπεδααθλοπαιδιώνκαιζωολογικόκήπο.

Στην δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε τοεπιβλητικό,αναγεννησιακής αρχιτεκτονικήςβικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, στα πανάκριβαδιαμερίσματα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες,εφοπλιστέςκ.ά.-εδώδιέμενεκαιτοαδικοχαμένο

«Σκαθάρι», Τζον Λένον. Ακολουθεί το ΠανεπιστήμιοColumbia-εδυολόγια,τονμεγαλοπρεπέστερο

«ναό» των ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου.Ό,τι έχει παραχθεί από την ανθρώπινη σκέψηανά τους αιώνες για το πώς πρέπει να ζει, νασυμπεριφέρεται,ναμορφώνεται,ναδιοικείκαινα διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό τοιστορικόίδρυμαωςεπιστήμηκαιέρευνα.Όλατα

προπτυχιακάτμήματακαικυρίωςαυτάτηςιστορίας,των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας και τηςκοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα. Ειδικάγια την ιστορία της τέχνης, πουθενά στον κόσμοδενμπορείναδοθείπληρέστερηεκπαίδευση.

Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού τωνΒορείων UlyssesGrant, που το 1868 εξελέγηΠρόεδροςτωνΗ.Π.Α.μεποσοστό52.7%,τονποταμό Χάντσον (Hudson) και το Χάρλεμ με τοπερίφημοApolloTheatre.Ηφυσιογνωμίατηςπεριοχής που επί σειρά δεκαετιών αποτελούσε τομεγαλύτερο γκέτο των μαύρων της Νέας Υόρκης, έχειαναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει. Τα εξαθλιωμένακτίρια μέσα στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνεςοικογένειες,έχουντατελευταίαχρόνιααρχίσεινα αντικαθίστανται από μοντέρνες κατασκευές,ενώ οι κάδοι με τα φλεγόμενα σκουπίδια γύρωαπότουςοποίουςσυγκεντρώνοντανοιάποροιγιανα ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. Το Χάρλεμαποτελείπλέονπροορισμόπολλώνγκουρμέκαλοφαγάδωντηςαμερικανικήςμεγαλούπολης,καθώς παντού έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουνεστιατόριακαικαφέ.

Ακολουθείηξακουστή5ηΛεωφόροςμετο

ΜουσείοGuggenheim,τοΜητροπολιτικόΜουσείοΤέχνης,τονΠύργοTrump(τουπολυεκατομμυριούχουκαιπρώηνπροέδρουτων

ΗΠΑΝτόναλντΤραμπ),όλουςτουςΕυρωπαϊκούς

οίκουςμόδαςκαιπολλάλαμπεράκοσμηματοπωλεία,όπωςCartier,Bulgariκ.ά.

Προχωρούμεπρος   το   ΡοκφέλερΣέντερ,ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. Είναι ένα από ταμεγαλύτεραιδιωτικάσυγκροτήματατουείδουςτου στον κόσμο, με καταστήματα, εστιατόριακαι στο κέντρο, σε έναν από τους ουρανοξύστες,το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα, πουονομάζεταιTopoftheRock.Ολοκληρώνουμετηνξενάγησή μας στην Μπρόντγουεϊ, την «καρδιά»των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ είναι μια μεγάληλεωφόρος που διατρέχει όλο το Μανχάταν καιέχει δανείσει το όνομά της σε πολλές θεαματικέςμουσικές παραγωγές. Το βράδυ ακολουθήστε τιςπροτάσειςτουξεναγούσας.

3ημέρα:ΝέαΥόρκη,ΣυνέχειαΞενάγησης:ΝότιοΜανχάταν,Κρουαζιέρα

HσημερινήμέραξεκινάµεμιαΚρουαζιέρα,

κατάτηδιάρκειατηςοποίαςθαθαυμάσουμε

και θα φωτογραφίσουμε από το πλοιάριο τιςαναπαλαιωμένεςπροβλήτες,τοιστορικόEllisIsland

– χώρο υποδοχής των μεταναστών παλαιότερα – τοΆγαλμα της Ελευθερίας, καθώς και το ΣτέιτενΆιλαντκαι το NewJersey. Από κάθε σημείο τηςκρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα στοΜανχάταν.ΣτησυνέχειαθαπεράσουμεδίπλααπότοGovernor’s IslandκαιτοΜπρούκλιν.

Ακολουθεί η επίσκεψή μας στο υπέροχο ChelseaMarket.Τακόκκινατούβλακυριαρχούνκαιαγκαλιάζουνολόκληροτοντεράστιοχώροτηςστεγασμένης αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες,όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα κλπ., κάνουν εμφανήτην παρουσία τους – γενικά προετοιμαστείτε γιαέναν δαιδαλώδη χώρο με δεκάδες διαφορετικέςεπιλογές, εισόδους, εξόδους κλπ. Με πολύ απλάλόγια, είναι η «Μέκκα» των gourmand της ΝέαςΥόρκης. Το Chelsea Market έχει καθιερωθεί ωςτο«FoodMall»,στοοποίοωστόσουπάρχουνκαιαρκετές επιπλέον επιλογές για shopping και γιακαλλιτεχνικέςδραστηριότητες.

ΕπόμενοςσταθμόςμαςτοΧάιΛάιν(TheHigh

Line),έναμακρόστενοπάρκοεγκατεστημένοπάνωσεεγκαταλελειμμένεςυπερυψωμένεςγραμμέςτραίνου.

Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν(LowerManhattan), θα δούμε την πασίγνωστη WallStreet,ηοποίαλειτουργείωςκαρδιάτωνμεγάλωνεπιχειρήσεων και είναι η έδρα του Χρηματιστηρίουτης Νέας Υόρκης και του Federal Hall. ΑκόμανοτιότεραβρίσκεταιτοΜπάτεριΠαρκ.Στο«ΣημείοΜηδέν» ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης «OneWorld Trade Center», το ψηλότερο κτίριο τηςΝέας Υόρκης. Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί τοσυγκρότημα«NationalSeptember11thMemorialandMuseum», που περιλαμβάνει ένα υπόγειομουσείοκαιδύοπισίνες-μνημεία.Στουπόγειομουσείο φιλοξενούνται εκθέματα των θυμάτων της11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο όπου βρίσκοντανοιΔίδυμοιΠύργοιέχουνκατασκευαστείδύοπισίνες-δεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα των2.983 θυμάτων που σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη.Στησυνέχειαθαδούμετονολόλευκοσταθμότου Μετρό στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, τονεπιβλητικόOculus,έναορόσημοαρχιτεκτονικήςκαι συμβολισμού που σχεδίασε ο διάσημος Ισπανόςαρχιτέκτονας Σαντιάγο Καλατράβα, με στόχο τοWorldTradeCenterTransportationHubναμοιάζει

με πουλί έτοιμο να πετάξει. Ο εντυπωσιακός αυτόςσταθμόςέχειμήκος111μέτρακαιπλάτος35μέτρα-για να τον περπατήσει κανείς με φυσιολογικό βήμααπό την μία πλευρά στην άλλη χρειάζεται περίπουενάμισιλεπτό.

Εκεί  κοντά  βρίσκεται  και  ο  περίφημος

ελληνορθόδοξος ναός του Αγίου Νικολάου τηςΝέας Υόρκης, ο οποίος καταστράφηκε από τοτρομοκρατικόχτύπηματης11ηςΣεπτεμβρίουτου

2001καιύστερααπό21χρόνιαανοίγεικαιπάλιτις

πύλες του, αφού ανοικοδομήθηκε με μάρμαρο απότην Πεντέλη σε σχέδια του αρχιτέκτονα ΣαντιάγοΚαλατράβα και με μια πραγματικά εντυπωσιακήαγιογράφησηαπότονεξίσουφημισμένοαγιορείτηαγιογράφοπ.Λουκά.

Τέλος θα δούμε την καινούργια γειτονιά HudsonYards, την μεγαλύτερη ανάπτυξη ακινήτων απόιδιώτη στην ιστορία των ΗΠΑ μετά το RockefellerCenter.Στοκέντροδεσπόζειτοεντυπωσιακό

«Vessel». Απλωμένη σε 14 στρέμματα, η HudsonYardsπεριλαμβάνεικήπους,άλση,δεκάδεςεμπορικά καιυπερπολυτελήκαταστήματα,εστιατόριαδιάσημωνσεφκλπ.

4η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης, ΓέφυρατουΜπρούκλιν,HudsonYards

Πρώτηεπίσκεψητηςσημερινήςημέραςο

ΣιδηροδρομικόςΣταθμόςΓκραντΣέντραλ(GrandCentral) της Νέας Υόρκης, που άρχισε να λειτουργείαπό το 1913. Από τότε έγινε σήμα κατατεθέν τηςπόληςκαιείναιαξιοσημείωτοςοευρηματικόςτρόποςπουδιαχωρίζεταιηκυκλοφορίατωναυτοκινήτων, των πεζών και των τραίνων. Το κτίριοέχει ατσάλινο σκελετό, καλυμμένο με γρανίτη καιμάρμαρο.

Λίγο πιο κάτω βλέπουμε το FlatironBuildingήFullerBuilding,όπωςονομαζόταναρχικά.Είναιέναςπρωτοποριακόςουρανοξύστηςκτισμένοςσε τριγωνικό μπλοκ μεταξύ 5ης Λεωφόρου καιBroadway, που μετά την ολοκλήρωσή του το 1902,υπήρξεένααπόταψηλότερακτίριατηςπόλης.Το Flatiron αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο της ΝέαςΥόρκης και κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδεςεπισκέπτεςαπόόλοτονκόσμο.

Έπεται το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU),που ιδρύθηκε το 1831 και έχει προσελκύσει γιασπουδέςσυγγραφείς,μουσικούς,καλλιτέχνεςκαιδιανοούμενους.Είναιέναιδιωτικόίδρυμα

με27,444συνολικέςεγγραφέςπροπτυχιακώνσπουδών. Η κύρια πανεπιστημιούπολη βρίσκεταιστην WashingtonSquare, κοντά στο ΓκρίνουιτςΒίλατζ.

Η περιήγησή μας συνεχίζεται σε γνωστές γειτονιέςτου Μανχάταν που έχουν το δικό τους χρώμα καικουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ – μεταξύHoustonStreet και Μπρόντγουεϊ – και το Σόχο,τη γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεμάτηγκαλερί,μπουτίκκαιεστιατόρια.Φθάνουμεστην

«ΜικρήΙταλία»,μεπολλάΙταλικάεστιατόριακαικαταστήματα,πουθασαςθυμίσεισκηνέςαπότην ταινία «Ο Νονός». Προχωρούμε προς τηνΤσάιναταουν, μία από τις μεγαλύτερες περιοχέςΑσιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για ταοικονομικάεστιατόρια,παντοπωλείακαιέθνικκαταστήματαειδώνδώρων.

ΣυνεχίζουμεμετηνμαγικήΓέφυρατουΜπρούκλιν(Brooklyn). Είναι η πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινακαλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από το1883τοΜανχάτανμετοΜπρούκλιν(ηδιαδρομήμετα πόδια διαρκεί περίπου 20 λεπτά). Εμβληματικόστοιχείο της εικόνας, αλλά και της καθημερινότηταςτης Νέας Υόρκης. Περπατώντας, αγναντεύουμε τηθέακαιστομυαλόμαςέρχονταιαμέτρητεςεικόνεςαπό ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με φόντο τουςουρανοξύστες.

Τέλος, θα δούμε σήμερα από κοντά την HudsonYards,τηνμεγαλύτερηιδιωτικήεπένδυσησεανοικοδόμηση (25 δισ. δολάρια) στην ιστορίατων ΗΠΑ μετά το κέντρο Ροκφέλερ, που σκοπεύεινα διαμορφώσει μία «άλλη πόλη» μέσα στη ΝέαΥόρκη. Όταν αυτή η ολοκαίνουργια γειτονιά άνοιξεεπισήμως τις πύλες της για να καλωσορίσει πολίτεςκαιεπισκέπτες,έσπευσανπερισσότεροιαπό

1.000 άνθρωποι. Η HudsonYards εκτείνεται σε 14στρέμματα και περιλαμβάνει τεράστια πεζοδρόμια,κήπους,άλση,δεκάδεςεμπορικάκαταστήματακαιεστιατόρια,υπερπολυτελήδιαμερίσματα,ενώστοκέντρο του βρίσκεται το Vessel, το εντυπωσιακόκτίριο-γλυπτό, που μοιάζει με τεράστια κυψέληκαιαποτελείταιαπό154σκάλεςμεσυνολικά

2.500 σκαλοπάτια, προσφέροντας μοναδική θέα.Ανάμεσασεαυτάτα…θηρίαβρίσκεταιτοκτίριο

«The Shops &RestaurantsatHudsonYards», τοοποίοσυγκεντρώνειστουςκαλογυαλισμένουςδιαδρόμους του μερικά από τα μεγαλύτερα brandsλιανικήςκαιεστίασηςστονκόσμο:τοπρώτο

κατάστημα του NeimanMarcus στη Νέα Υόρκη, έναconceptstore της αλυσίδας Zara, αλλά και τα πρώταφυσικάκαταστήματααρκετώνonlineretailers,εστιατόριαcelebritychefs,όπωςτοπολυσυλλεκτικό

«MercadoLittleSpain» του JoséAndrés και τωναδερφώνAlbertκαιFerranAdriàστουπόγειοήτο

«WildInk», το πρώτο εστιατόριο της λονδρέζικηςεταιρείαςcateringRhurhab.

Εκεί βρίσκεται και το νέο «EstiatorioMilos»,πουκαταλαμβάνειαποκλειστικάτοντελευταίοκοινόχρηστοόροφοτουκτιρίου.ΟΚώσταςΣπηλιάδης, κορυφαίος εκπρόσωπος της ελληνικήςγαστρονομίας στην Αμερική, αλλά και ένας απότουςσημαντικότερουςπρεσβευτέςτηςανάτονκόσμο, o σεφ, restaurateur και θεμελιωτής μιαςαυτοκρατορίας εστιατορίων, βρίσκεται στην καρδιάαυτούτουνέουproject.

5η μέρα: Νέα Υόρκη, Εκπτωτικό Χωριό WoodburyCommonOutlets(Προαιρετικό)

Σήμεραμπορούμεναπεράσουμετηνημέρα

μας στο Woodbury Common, έναν «παράδεισο»καταστημάτων, μόλις 1,15΄ από το Μανχάταν. ΤοWoodburyCommonPremiumOutletsδιαθέτειπάνωαπό 220 μπουτίκ και καταστήματα, που προσφέρουντη μεγαλύτερη συλλογή των καλύτερων σχεδιαστώνκαι εμπορικών σημάτων στον κόσμο, µε προσφορέςπου κυμαίνονται από 20% έως και 70%. Μερικάαπότακαταστήματαείναι: Adidas, Banana RepublicFactory Store, Barneys New York Outlet, Burberry,Coach, Dolce & Gabbana, DKNY, Frette, GiorgioArmani, Gucci, Zegna, Max Mara, Neiman MarcusLastCall,GapOutlet,NikeFactoryStore,SaksFifthAvenue Off 5th, Polo Ralph Lauren Factory Store,Salvatore Ferragamo, Tommy Hilfiger, Timberland,Versace. Επίσης, θα μπορέσετε να χαλαρώσετε σεμιαποικιλίααπόεστιατόριακαικαφέ.

Εναλλακτικά,σαςπροτείνουμεναεπισκεφθείτετο

MetropolitanMuseum of Art(The MΕΤ), ένα απότα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνηςστον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1870 από μια ομάδαΑμερικανών επιχειρηματιών και καλλιτεχνών, πουήθελαν να δημιουργήσουν ένα μουσείο για ναφέρουντηνΤέχνηκαιτηνΠαιδείαστοναμερικανικόλαό. Βρίσκεται στην 5η Λεωφόρο στο Μανχάτανκαι οισυλλογές του περιλαμβάνουνπερίπουδύο εκατομμύρια έργα τέχνης, που καλύπτουνπερισσότερααπό5.000χρόνιαιστορίαςκαι

προέρχονταιαπόσχεδόνκάθεγωνιάτουπλανήτη.Το Μουσείο φιλοξενεί εκθέματα Ελληνορωμαϊκής,Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονηςτέχνης, καθώς και φωτογραφίες, ενδύματα, όπλακαιμουσικάόργανα.

Επίσης για κάτι πιο διαφορετικό … The Cloisters,το οποίο υπάγεται στο Μητροπολιτικό Μουσείοτης Νέας Υόρκης. Άνοιξε τις πύλες του για το κοινότο 1938 και αποτελείται από πέντε μεσαιωνικάμοναστήρια. Το μουσείο είναι αφοσιωμένο στηντέχνη και την αρχιτεκτονική της ΜεσαιωνικήςΕυρώπης με περίπου 2000 έργα τέχνης, τα οποίαχρονολογούνταιαπότον12ομέχριτον15οαιώνα.Οικήποιπουτοπεριβάλουνείναιέναπραγματικόκαταφύγιο για να ξεφύγετε από τον θόρυβο τηςπόλης.

Το απόγευμα σας προτείνουμε να κάνετε μιαβόλτα στην Tribeca και κυρίως στο Soho– πολλοίενδημούντεςκαλλιτέχνες,συγγραφείςκαιδιανοούμενοιέχουνπαραχωρήσειτηθέσητους(και τις γκαλερί τους) στις μεγάλες φίρμες καιστην πολυκοσμία. Το βράδυ το East, το West καιτο GreenwichVillageείναι από τις γειτονιές πουκαταγράφονται στους οδηγούς ως must – ειδικά γιατηνυχτερινήτουςζωή.

6ημέρα:ΝέαΥόρκη,ΟυάσινγκτονDC(Προαιρετικό)

Γιατησημερινήελεύθερημέρασαςπροτείνουμε

μιαολοήμερηεκδρομήστηνWashingtonD.C.,τηνπρωτεύουσατωνΗνωμένωνΠολιτειώντηςΑμερικής.ΤοεπίθεμαD.C.προέρχεταιαπότηνφράση

«District of Columbia», που σημαίνει Περιφέρειατης Κολούμπια – την ομοσπονδιακή περιφέρεια πουταυτίζεται με την πόλη της Ουάσιγκτον. Η πόληπήρε το όνομά της από τον Τζωρτζ Ουάσιγκτον, τονπρώτοπρόεδροτωνΗνωμένωνΠολιτειών.

Είναι η έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και εκείβρίσκονται ο Λευκός Οίκος, το Κογκρέσο και τοΑνώτατο Δικαστήριο. Επίσης, εκεί βρίσκονται 172πρεσβείες ξένων κρατών καθώς και τα κεντρικάγραφεία διεθνών οργανισμών, όπως η ΠαγκόσμιαΤράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

ΚτισμένηστιςόχθεςτουποταμούΠότομακ,μεταξύτωνπολιτειώντηςΒιρτζίνιακαιτουΜέριλαντ, η Ουάσιγκτον DC αποτελεί από μόνητης μια πολιτεία της αμερικανικής επικράτειας(τηνπολιτείαΚολούμπια)καιείναιπροικισμένη

με μεγαλόπρεπα κτίρια, επιβλητικά μνημεία τηςιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, πολυάριθμαπάρκα με δεντροστοιχίες, μουσεία, πλατείες καιευθυγραμμισμένεςλεωφόρους.

Πέραντηςιστορικήςτηςαξίας,είναιµίααπότιςομορφότερεςπόλειςτωνΗΠΑ.Καθαρόςαέρας,επιβλητικάμνημεία,περιποιημένοικήποι-µιατέλειαδομημένηπόλη,ηπρωτεύουσατουέθνους.ΒλέπουμετοΚαπιτώλιο,τονΛευκόΟίκο,τοΚοιμητήριοτουΆρλινγκτονμεταμνήματατωνΚένεντι,τοΛίνκολνΜεμόριαλκαιάλλααξιοθέατα.Στοκέντροτηςπόληςυπάρχουνδείγματααξιόλογηςαρχιτεκτονικής,καθώςκαιηDuPontCircle,κάτισαντην5ηΛεωφόροτουΜανχάταν.

Όσοι προτιμήσετε να παραμείνετε στη Νέα Υόρκη,σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το υπέροχομουσείο«SolomonR.Guggenheim»,πουδιαθέτειμια μόνιμη συλλογή με περισσότερα από 6.000 έργασύγχρονηςτέχνης.

Επίσης, το «Museum of ModernArt» (MoMA),που θεωρείται η «Μέκκα» της μοντέρνας τέχνης,φιλοξενεί μία από τις πιο πλούσιες συλλογές έργωνδιάσημωνκαλλιτεχνώναπ’όλοτοφάσματηςμοντέρναςτέχνης.

ΜιαακόμαπρότασηείναιημεγαλοπρεπήςΔημόσιαΒιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης. Τι υπέροχο κτίριο!Ευρισκόμενη μεταξύ 40ης και 42ης οδού, η NewYorkPublicLibrary είναι ένα από τα λιγότερο γνωστάαξιοθέατα. Σίγουραόμωςθατηνέχετεδεισεκάποιαταινία (Ghostbusters, The Thomas Crown Affair,Spider-Man,TheDayAfterTomorrow,BreakfastatTiffany’s). Ναι, δεν πρωταγωνιστεί τυχαία σε αυτές!Αξίζει!

7η μέρα: Νέα Υόρκη, Βοστόνη (Προαιρετικό)Ημέραελεύθερηγιαόσουςθέλουνναεπισκεφθούνμουσείακαιδιάφορααξιοθέατατηςπόληςήνασυνδυάσουνβόλτεςκαιψώνιαστηνπλούσιααγοράτης.

Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερηεκδρομήσε μία από τις αρχαιότερες πόλεις των ΗΠΑ: τηΒοστόνη. Η πόλη ιδρύθηκε το 1630 από τουςΆγγλουςκαιαποτέλεσετοντόποόπουέλαβανχώρα πολλά σημαντικά γεγονότα της ΑμερικανικήςΕπανάστασης.ΜετάτηνανεξαρτησίααπότηΜεγάλη Βρετανία, η πόλη συνέχισε να αποτελείσημαντικό λιμάνι, καθώς και ένα παγκόσμιο κέντρογιατηνεκπαίδευση καιτονπολιτισμό.

Θα επισκεφθούμε Πανεπιστήμια διεθνούς φήμης,όπωςτοHarvardκαιτοMIT,θαδούμετονπύργοPrudential και διάφορα Βικτωριανά κτίρια, θαπεράσουμεαπότοSymphonyHall,έδρατηςΣυμφωνικής Ορχήστρας της Βοστόνης κλπ. Ηπόληαυτήδενχαρακτηρίζεταιάδικα«TheWalkingCity», αφού, συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο, ημετακίνησημεταπόδιααποτελείσυχνήεπιλογή.

8η-9ημέρα:ΝέαΥόρκη-Αθήνα(Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*)

Τελευταίαμέρατηςεκδρομήςσήμερακαι

σαςΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕΔΏΡΕΑΝεπίσκεψηστοΑμερικανικόΜουσείοΦυσικήςΙστορίας(AmericanMuseumofNaturalHistory)

ΤοΑμερικανικόΜουσείοΦυσικήςΙστορίαςείναι

ένας«υποχρεωτικόςπροορισμός»γιαόσουςενδιαφέρονται για τον φυσικό κόσμο. Εκτείνεται σετέσσερα οικοδομικά τετράγωνα και αποτελείται από28 ενωμένα μεταξύ τους κτίρια, καθιστώντας το, τομεγαλύτερο μουσείο φυσικής ιστορίας στον κόσμο -ένα καταπληκτικό μέρος για να γνωρίσει κανείς τονφυσικό κόσμο και τα πολλά θαύματα που κρύβει.Ιδρύθηκε το 1869 και στις 45 εκθεσιακές αίθουσέςτου φιλοξενεί περισσότερα από 33 εκατομμύριαδείγματα φυτών, ζώων, απολιθωμάτων, ορυκτώνκαι πετρωμάτων, μετεωριτών, ανθρώπινων οστών,αλλά και ανθρώπινων πολιτισμικών τέχνεργων.Επίσης, διαθέτει πλανητάριο και βιβλιοθήκη. Οιεπισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τηνδιαδραστική εφαρμογή του μουσείου, Explorer,για να περιηγηθούν στα 570.000 τετραγωνικά τουμέτρακαινακάνουνλεπτομερείςπεριηγήσειςστις αίθουσες. Το μουσείο προσφέρει επίσης τηδυνατότητα κυνηγιού θησαυρού και διαθέτει 360συσκευές που μπορεί κανείς να δανειστεί κατά τηδιάρκειατηςεπίσκεψης.

Ένα απότασημαντικότερατμήματατουμουσείου

είναι η συλλογή δεινοσαύρων και απολιθωμένωνσπονδυλωτών,ηοποίαθεωρείταιηπιοσημαντικήστον κόσμο. Το μουσείο διαθέτει έξι αίθουσεςαφιερωμένες στηνιστορίατηςεξέλιξηςτωνσπονδυλωτών,μεδημοφιλήεκθέματα,όπωςο ΤυραννόσαυροςΡεξ και ο Απατόσαυρος. Ταδιοράματα του μουσείου είναι επίσης εντυπωσιακά,όπωςηΑίθουσατηςΒιοποικιλότητας,ηοποίαεπικεντρώνεται στη διατήρηση της ποικιλομορφίαςτωνέμβιωνόντωντηςΓηςκαιηΑίθουσαMargaret

Mead των λαών του Ειρηνικού, η Αίθουσα τωνασιατικών λαών, η Αίθουσα των αφρικανικών λαώνκαι η Αίθουσα των λαών της Νότιας Αμερικής, όπουπαρουσιάζονται οι αυτόχθονες πολιτισμοί, αλλάκαιησχετικήπανίδα.

Το RoseCenter for Earth and Space του μουσείουείναιέναεντυπωσιακόγυάλινοκουτίπουπροστέθηκε το 2000 και περιλαμβάνει το HeilbrunnCosmicPathway, τις κλίμακες του σύμπαντος καιτην αίθουσα CullmanHall of the Universe. Στεγάζειεπίσης το Πλανητάριο Hayden, το πιο προηγμένοτεχνολογικά στον κόσμο, το οποίο προσφέρει μιαπολυαισθητηριακήπεριήγησηστοσύμπαν.

Εκτός από τις εκθεσιακές του αίθουσες, το μουσείοείναι επίσης ένα παγκοσμίου φήμης επιστημονικόερευνητικόίδρυμα.

(ΗμετάβασηγίνεταιμεΜετρόκαιδενπεριλαμβάνεταιτοεισιτήριομετακίνησης)

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τηνΑθήνα.Άφιξητηνεπόμενημέρα.

Τώρα πλέον καταλαβαίνετε ότι η Νέα Υόρκη είναικάτιπαραπάνωαπόέναταξίδιστιςΗΠΑ.

Έίναι πραγματικά ένα ταξίδι ζωής στο κέντρο τουκόσμου!

Η ημερομηνία/σειρά των Προαιρετικών εκδρομώνείναιενδεικτικήκαιανακοινώνεταιστιςΗΠΑ

Προγράμματα ξεκάθαρα και ποιοτικά

για Πραγματικά Ψαγμένους Ταξιδιώτες, που ξέρουν να διαβάζουν τα«ψιλάγράμματα» και να αναγνωρίζουν τις παγίδες των διαφημίσεων!!!

 • ΗΕκδρομή8ημερώνέχει6διανυκτερεύσεις-δενπεριλαμβάνειτην7ηκαι8ημέρατουανωτέρωπρογράμματος
 • ΗΕκδρομή9ημερώνέχει7διανυκτερεύσεις-δενπεριλαμβάνειτην8ημέρατουανωτέρωπρογράμματος
 • ΗΕκδρομή10ημερώνέχει8διανυκτερεύσειςκαιμίαεπιπλέονελεύθερημέρα
23 Μαΐου 2024   10 μέρες – 8νύχτες
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
23/05/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
31/05/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
01/06/2024ΑΘΗΝΑ16:10
15 Ιουνίου 20248 μέρες – 6νύχτες
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
15/06/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
21/06/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
22/06/2024ΑΘΗΝΑ16:10
 29 Ιουνίου9 μέρες – 7νύχτες
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
29/06/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
06/07/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
07/07/2024ΑΘΗΝΑ16:10
19 Ιουλίου 2024, 10 μέρες – 8νύχτες
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
19/07/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
27/07/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
28/07/2024ΑΘΗΝΑ16:10
26 Ιουλίου2024, 9 μέρες – 7νύχτες
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
26/07/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
02/08/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
03/08/2024ΑΘΗΝΑ16:10
01 Αυγούστου 2024 , 9 μέρες – 7νύχτες
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
01/08/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
08/08/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
09/08/2024ΑΘΗΝΑ16:10
02 Αυγούστου 2024 , 10 μέρες – 8νύχτες
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
02/08/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
10/08/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
11/08/2024ΑΘΗΝΑ16:10
03Αυγούστου 2024 , 10 μέρες – 8νύχτες
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
03/08/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
11/08/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
12/08/2024ΑΘΗΝΑ16:10
09 Αυγούστου 2024 , 10 μέρες – 8νύχτες
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
09/08/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
17/08/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
18/08/2024ΑΘΗΝΑ16:10
 16 Αυγούστου 2024 , 9 μέρες – 7νύχτες
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
16/08/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
23/08/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
14/08/2024ΑΘΗΝΑ16:10
23 Αυγούστου 2024 , 9 μέρες – 7νύχτες
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
23/08/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
30/08/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
31/08/2024ΑΘΗΝΑ16:10
30 Αυγούστου 2024 , 9 μέρες – 7νύχτες
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
30/08/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
06/09/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
07/09/2024ΑΘΗΝΑ16:10
 14 Σεπτέμβριου  2024 , 8 μέρες – 6νύχτες ( Εγγραφές μέχρι 02/7 – Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ )
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
14/09/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
20/09/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
21/09/2024ΑΘΗΝΑ16:10
 28Σεπτέμβριου  2024 , 10 μέρες – 8νύχτες
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
28/09/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
06/10/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
07/10/2024ΑΘΗΝΑ16:10
 11 Οκτώβριου   2024 , 8 μέρες – 6νύχτες
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
11/10/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
17/10/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
18/10/2024ΑΘΗΝΑ16:10
 25Οκτώβριου   2024 , 10 μέρες – 8νύχτες
ΗμερομηνίαΠτήσηΑπόΠροςΑναχώρησηΆφιξη
25/10/2024Emirates209ΑΘΗΝΑΝΕΑΥΟΡΚΗ17:3521:20
02/11/2024Emirates210ΝΕΑΥΟΡΚΗΑΘΗΝΑ23:5516:10
03/11/2024ΑΘΗΝΑ16:10

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

 • Αεροπορικά εισιτήρια απευθείας μεEmirates για ΝέαΥόρκη
 • Δύο(2) αποσκευές κατ’άτομο
 • Δυνατότητα πτήσεων και από Θεσσαλονίκη/Κρήτη/Κύπρο*
 • Διαμονή πάνω στην TIMES SQUARE στο πολυτελές MARRIOTTMARQUIS4*sup. χωρίς πρωινό.
 • ΔΩΡΕΑΝ Wi-F iκαι στα δωμάτια
 • Τοπικοί φόροι Ξενοδοχείων (Citytaxes)
 • Τρεις πολυδιάστατες Ξεναγήσεις με έμπειρους κα ιεξειδικευμένους Ελληνόφωνους ξεναγούς
 • Ελληνόφωνη Ξενάγηση με πούλμαν στο Βόρειο Μανχάταν
 • Ελληνόφωνη Ξενάγηση με πούλμαν στο Νότιο Μανχάταν
 • ΔΏΡΟ:Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας ,Νησί Ellis κλπ.
 • Βόλτα σε Chelsea Market,γέφυρα του Μπρούκλιν και Hudson Yards
 • ΔΏΡΟ:Επίσκεψη στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
 • Μεταφορά από και προ αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική
 • Έμπειρο ςΕλληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός καθημερινά
 • 10%έκπτωσησταπολυκαταστήματαMacy’s
 • Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’άτομο στα ξενοδοχεία σας & αποθήκευσης την τελευταία μέρα
 • Ταξιδιωτικός φάκελο ςμε χρήσιμες πληροφορίες
 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης -Travel Insurance – Travel Assistance Extra Plus
 • Δικαίωμα συμμέτοχης στις προαιρετικέ ςεκδρομές σε Ουάσιγκτον,Βοστόνη και Εκπτωτικό Χωριό WoodburyCommon

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

 • Φόροιαεροδρομίων&επίναυλοι,Πρόγραμμααπαλλαγήςαπόβίζα(ESTA)καιέξοδα αίτησης,Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19:(Συνολικά 775€)
 • Τοπικοίφόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα(ΟΧΙΞεναγών/Αρχηγών)υποχρεωτικά$50,πληρωτέαμετηνάφιξη
 • Ό,τιδεναναγράφεταισταπεριλαμβανόμενα
Share